ติดต่อเรา

 

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล


 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 โทร074-287377 และ 074-287360
 Mobile 0994438237 และ 0896596833
 Facebook page:  facebook.com/data.sci.psu